SENSORIUM CENTRUM DIAGNOSTYKI I NEUROTERAPII

"Wiara w siebie jest kluczem do sukcesu"

Terapię eeg-biofeedback prowadzą wykwalifikowani neuroterapeuci. Odbyliśmy szkolenia prowadzone przez L.  M. Thompson z ADD Centre & The Biofeedback Institute of Toronto, oraz organizowane przez Biofeedback-Polska, ELMIKO, BIOMED, EEG-Instytut, Fundację Promyk Słońca. Pracujemy na profesjonalnym i jednoczesnie najnowocześniejszym sprzęcie BioGraph Infiniti firmy Thought Thechnology Ltd. oraz firmy Elmiko. Uczestniczymy w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Biofeedback Federation of Europe i Eastern European Center of Biofeedback and Noo-Psychosomatics.

Na czym polega trening EEG Biofeedback?

Aparatura rejestruje fale mózgowe. Terapeuta po ocenie zapisu uwzględniając dane z przeprowadzonego wywiadu proponuje treningi w postaci wideogry. Podczas sesji, na głowie pacjenta umieszcza się elektrody monitorujące fale mózgowe. Osoba grająca uczy się wchodząć w stan relaksu i koncentracji wpływać na stan swojego organizmu (poprzez regulację fal mózgowych). Każda prawidłowa aktywność mózgu jest widoczna na ekranie komputera i dodatkowo potwierdzana sygnałem dźwiękowym, dzięki czemu mózg uczy się funkcjonować w prawidłowych zakresach fal mózgowych.

Co możemy uzyskać stosując treningi EEG Biofeedback?

Osoby zdrowe mogą znacznie poprawić koncentrację uwagi, wspomóc procesy zapamiętywania, zwiększyć kreatywność, motywację do pracy, koordynację ruchową oraz zmniejszyć poczucie napięcia i niepokoju. Osoby chore mogą natomiast uzyskać redukcję myśli natrętnych, podwyższenie nastroju, zwiększenie motywacji, redukcję niepokoju, lęku, poprawę funkcji poznawczych (pamięci i uwagi), a nawet zwiększyć IQ (iloraz inteligencji).

Jak długo trwa terapia?

Długość terapii (liczba treningów) uzależniona jest od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych możliwości pacjenta i obejmuje mniej więcej od 15-20 sesji u osób zdrowych, poprzez 30-40 w zaburzeniach snu i lękowych, do 60 lub więcej sesji w ADHD, ADD i zaburzeniach neurologicznych. Ważna jest systematyczność, treningi powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. 
Minimalna częstotliwość sesji – jedna tygodniowo, przerwa nie powinna przekraczać dwóch tygodni.

W jakich problemach biofeedback jest skuteczny ?

Osoby leczone farmakologicznie lub psychoterapeutycznie, które chcą przyspieszyć proces terapii oraz uzyskać trwalszą remisję, z takimi rozpoznaniami jak:

  • zaburzenia lękowe (napadowe i uogólnione)
  • zespół natręctw (OCD) 
  • depresje 
  • bezsenność 
  • ADHD, ADD 
  • zespół Aspergera 
  • tiki  
  • stany po udarach, urazach mózgu 
  • SM stwardnienie rozsiane 
  • i inne (istnieje lista 130 schorzeń poddających sie terapii eeg-biofeedback)